Legislație specifică domeniului amenajării teritoriului și urbanismului

 
1.
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001
 
2.
Conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Metodologie elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  URBANPROIECT – BUCUREŞTI) - redactarea a 3-a, 2003
 
3.
Conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Metodologie elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  URBANPROIECT – BUCUREŞTI) - redactarea a 3-a, 2003
 
4.
Hotărâre nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată) pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002
 
5.
Legea nr. 363 din 26 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea I - Rețele de transport
 
6.
Legea nr. 171 din 24 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea II - Apa
 
7.
Legea nr. 20 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 171 din 24 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea II - Apa
 
8.
Legea nr. 5 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea III - Zone protejate
 
9.
Legea nr. 351 din 24 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea IV - Rețeaua de localități
 
10.
Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea V - Zone de risc natural
 
11.
Legea nr. 190 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142 din 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea VI - Zone cu resurse turistice
 
     

 

Legislație conexă domeniului amenajării teritoriului și urbanismului

Legi conexe
 
1.
Legea nr. 287 din 15 iulie 2011 privind Codul Civil, publicată în Monitorul Oficial, nr. 505 din 15 iulie 2011
 
2.
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind Administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial, nr. 123 din 20 februarie 2007
 
3.
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind Transparența decizională în administrația publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003
 
4.
Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind Fondul funciar, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 20 februarie 1991
 
5.
Legea nr. 597 din 2001 privind Unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
 
6.
Legea  nr. 2 din 1968 privind Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în 1981 în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 54-55 din 27 iulie 1981
 
7.
Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind Serviciile de salubrizare a localităților
 
8.
Legea nr. 526 din 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 
9.
Legea nr. 187 din 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural
 
10.
Legea turismului
 
11.
Legea nr. 24 din 2007 privind Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 
12.
Legea nr. 13 din 2007 privind Energia electrică și Legea nr. 351 din 2004 privind Gazele naturale
 
13.
Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33 din 2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13 din 2007 și Legii gazelor nr. 351 din 2004
 
14.
Legea nr. 107 din 1996 - Legea apelor [full text]
 
15.
Legea nr. 33 din 1994 privind Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 
16.
Legea nr. 85 din 2003 privind Desfășurarea activităților miniere în România
 
Ordonanțe ale Guvernului
 
1.
Ordonanța Guvernului, nr. 43 din 28.08.1997 privind Regimul drumurilor
 
2.
Ordonanța Guvernului, nr. 7 din 29.01.2010 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43 din 28.08.1997 privind Regimul drumurilor
 
3.
Ordonanța Guvernului, nr. 43 din 30.01.2000 privind Protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
 
4.
Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 1997 privind Stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural
 
5.
Ordonanţa Guvernului nr. 202 din 2002 privind Gospodărirea integrată a zonei costiere
 
6.
Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 1998 privind Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 
7.
Ordonanța Guvernului nr. 244 din 2000 privind Siguranta barajelor [full text]
 
8.
Ordonanța Guvernului nr. 3 din 2010 privind Modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107 din 1996
 
Hotărâri ale Guvernului
 
1.
Hotărârea Guvernului nr. 1003 din 04.10.2001 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010
 
2.
Hotărârea Guvernului nr. 432 din 2003 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122 din 2002 pentru Aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local
 
3.
Hotărârea Guvernului nr. 77 din 2003 privind instituirea unor Măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi
 
4.
Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri
 
5.
Hotărârea Guvernului nr. 31 din 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului
 
6.
Hotărârea Guvernului nr. 452 din 2003 privind Desfăşurarea activităţii de agrement nautic
 
7.
Hotărârea Guvernului nr. 511 din 2001 privind unele Măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice
 
8.
Hotărârea Guvernului nr. 263 din 2001 privind Amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
 
9.
Hotărârea Guvernului nr. 1328 din 2001 privind Clasificarea structurilor de primire turistice
 
10.
Hotărârea Guvernului nr. 188 din 2002 pentru aprobarea unor norme privind Condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin H.G. 352/11.05.2005
 
Ordine de ministru
 
1.
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ teritoriale
 
2.
Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 455 din 11.03.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea și controlul activităților de turism în zona costieră
 
3.
Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 292 din 12 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
 
4.
Ordinul Ministrului Turismului nr. 491 din 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
 
5.
Ordinul Ministrului Turismului nr. 510 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
 
Norme tehnice
 
1.
Norma Tehnică din 27.01.1998 privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor