Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism promovează cercetarea colaborativă în domeniul geografiei umane.

Obiectivele principale ale centrului constau în:

1. Dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare cu caracter fundamental şi practic-aplicativ în domeniul geografiei umane.

2. Stabilirea relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu alte centre similare din ţară şi străinătate în vederea realizării schimbului de informaţii, competenţe şi derularea de proiecte comune.

3. Dezvoltarea unor baze de date (statistică, cartografică şi bibliografică) ca suport pentru cercetarea fundamentală şi practic-aplicativă.

4. Organizarea de manifestări ştiinţifice în vederea promovării activităţii de cercetare derulate în cadrul centrului.

5. Statuarea centrului ca şi platformă ştiinţifică de dezbatere, agreată şi recunoscută în analiza aşezărilor, urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare urbană şi rurală.

6. Organizarea de activităţi formative şi informative pentru persoanele care sunt interesate în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare a factorului uman.

7. Crearea unui mediu atractiv pentru cercetare, inovare şi dezvoltare profesională în cadrul centrului.

8. Transformarea centrului în interfaţă de comunicare interdisciplinară şi iniţierea unor colaborări între mediul de cercetare universitar şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, social şi instituţional.

În cadrul centrului se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

1. Cercetare fundamentală şi specifică asupra problemelor de aşezări, urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare rurală şi urbană.

2. Elaborarea de materiale şi lucrări ştiinţifice, în conformitate cu profilul centrului.

3. Elaborarea de studii şi proiecte de amenajare a teritoriului şi urbanism, corelate cu profilul interdisciplinar al centrului.

4. Sub egida Centrului se publică revista Journal of Settlements and Spatial Planning, cu apariţie bianuală.

5. Sub egida Centrului se organizează Conferinţa Internaţională Rural Space and Local Development.

6. Angajarea în relaţii profesionale şi schimb de informaţie ştiinţifică cu unităţi de profil similare, din ţară şi strainătate.

7. oferă consultanţă şi expertiză în domeniul dezvoltării teritoriale, urbanism şi amenajarea teritoriului.

8. Îşi propune crearea şi dezvoltarea unei biblioteci, acces gratuit la resurse bibliografice electronice, gestionează baza de date statistică, cartografică şi bibliografică.

9. Organizează cursuri de specializare şi training-uri cu caracter formativ şi de perfecţionare adresat tinerilor cercetători şi personalului din administraţia publică.


Dacă activaţi în acelaşi domeniu ştiinţific, dacă sunteţi creativ şi proactiv, avem marea plăcere să vă învităm să vă înscrieţi în echipa centrului nostru. Porţile centrului sunt deschise pentru studenţi, tineri cercetători precum şi specialişti recunoscuţi pentru a-i integra în echipă.