CERCETĂTORI INVITAȚI

În data 12 iunie 2019 în cadrul Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Departamentul de Geografie Umană și Turism a Facultății de Geografie din Cluj-Napoca vor fi prezenți într-o vizită de informare doi reprezentanți de seamă ai mediului academic internațional:

Academician Prof. Dr. BOJIE FU - Vice-președinte UIG, Președinte al Societății de Geografie din China, Director General al Departamentului de Științe ale Pământului din cadrul Fundației Naționale de Științe ale Naturii din China și Director al Diviziei de Științe Geonomice din cadrul Academiei de Științe ale Chinei.

Dr. CHAIM MOYAL - Cercetător în cadrul Centrului internațional de Studiere a Migrației Păsărilor din Israel.

Cu această ocazie, cei doi invitați vor suține și câte o prelegere pe subiecte de actualitate.

 

LANSARE CARTE

În data 19 aprilie 2018 în cadrul Târgului de Carte GAUDEAMUS Cluj-Napoca, a fost lansată lucrarea Așezările din MUNȚII APUSENI, elaborată Prof. dr. Vasile SURD, Dr. Veronica CONSTANTIN și Drd. Alexandru-Sabin NICULA, sub egida Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism din cadrul Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului au prezentat Dr. Vasile ZOTIC din partea Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism și Drd. Alexandru-Sabin NICULA din partea colectivului de autori [VIDEO].

AȘEZĂRILE DIN MUNȚII APUSENI

SURD Vasile, CONSTANTIN Veronica, NICULA Alexandru-Sabin
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017

Munții Apuseni reprezintă cel mai populat sector din seria Carpaților Românești. Din timpuri străvechi locuitorii Țării de Piatră s-au impus în conștiința națională prin hărnicie, iscusință, dârzenie și neîncetate zbateri pentru libertate și neatârnare. Horea, Cloșca și Crișan – martirii Răscoalei țărănești de la 1784 și Avram Iancu – căpetenia instruită și justițiară a Revoluției de la 1848, sunt și vor rămâne repere cardinale și cvasiprezente în conștiința și sufletul fiecărui locuitor al Munților Apuseni și al României. Munții Apuseni sunt Comoara Țării, prin bogatele și variatele resurse ale subsolului dintre care ca importanță, primatul îl ocupă aurul. Studiul de față este unul de factură geografică care încearcă să surprindă aspectele generale și particulare ale locuirii acestui areal montan, pe cât de cunoscut istoricește pe atât de disputat de către diriguitorii străini de ieri, și de cei autohtoni, de azi. Întrucât informația statistică disponibilă, centralizată și accesibilă se referă prin excelență la unitățile administrativ-teritoriale, (denumite în conținutul cărții UAT-uri) și la localități ca așezări cu statut administrativ, am adoptat termenul de așezări ca fiind mai comprehensiv întrucât înglobează deopotrivă și localități și „puncte locuite” cu denumiri proprii consacrate de timpuriu, unele de locuire permanentă, altele temporare (sălașe și mutături), care nu sunt cuprinse în nomenclatorul administrativ. Adeseori, s-a inserat în prezenta lucrare semnul echivalenței între localitate și așezare, mai degrabă din considerente cutumiare (geografice), ci nicidecum de factură structural-confuză, studiile și planurile de amenajare spațială actuale operând exclusiv cu noțiunea de localitate. Cartea intitulată Așezările din Munții Apuseni apare sub egida Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, fiind rezultatul colaborării celor trei autori pe parcursul a mai bine de cinci ani [full text].

 

ALEGERI CCAU

În luna ianuarie 2016 în cadrul CCAU au loc alegeri ale echipei de conducere.

Program alegeri: 19 ianuarie 2016 - I termen; 26 ianuarie 2016 - al II-lea termen.

Candidaturi: La funcția de DIRECTOR și-a exprimat intenția de a candida, Conf. dr. Vasile ZOTIC, membru fondator CCAU.

SCRISOARE DE INTENȚIE

PROGRAM MANAGERIAL

CURRICULUM VITAE

 

În perioada 11-17 mai 2015 sub egida CCAU s-a organizat aplicația de teren a specializării Geografie, anul I de la Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pe traseul: Cluj-Napoca - Iara - Buru - Baia de Arieș - Câmpeni - Gârda de Sus - Peștera Ghețarul Scărișoara - Roșia Montană - Abrud - Brad - Țebea - Deva - Simeria - Hațeg - Baru Mare - Mănăstirea Prislop - Hunedoara - Petroșani - Mănăstirea Lainici - Tg. Jiu - Mănăstirea Tismana - Baia de Aramă - Băile Herculane - Orșova - Drobeta Tr. Severin - Belgad - Oravița - Bozovici - Caransebeș - Oțelu Roșu - Hațeg - Orăștie - Alba Iulia - Cluj-Napoca. Mai multe informaţii puteţi citi aici.

În perioada 1-7 august 2014 sub egida CCAU s-a organizat cea de-a II-a Expediţie Montană Itinerantă MUNŢII RODNEI, 2014.

În anul 2014, sub egida CCAU, s-a organizat cea de a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development cu tema Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development [RSLD].

În perioada 21-28 iulie 2014, Dr. Ewa KACPRZAK şi Dr. Barbara MACKIEWICZ de la Universitatea Adam Mickiewicz, Facultatea de Geografie şi Geologie, Institutul de Geografie Socio-Economică şi Management Teritorial, Departamentul de Management Alimentar şi Spaţii Rurale din Poznan, POLONIA au efectuat un stagiu de cercetare în România, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism. Cu această ocazie, a fost susţinută prelegerea cu titlul "Ecotourism in Poland" în ziua de marţi, 22 iulie 2014, de la ora 10:00, la sediul CCAU. Mai multe informaţii puteţi citi aici.

În perioada 16-23 mai 2014, Prof. dr. Per Åke Nilsson din Suedia a efectuat un stagiu de cercetare în România, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism. Cu această ocazie, domnia a susţinut prelegerea cu titlul "Heritagization" în ziua de miercuri, 21 mai 2014, de la ora 10:00, la sediul CCAU. Mai multe informaţii puteţi citi aici.

În perioada 15-21 iulie 2013 sub egida CCAU s-a organizat prima Expediţie Montană Itinerantă MUNŢII RODNEI, 2013.

În anul 2012, sub egida CCAU, s-a organizat cea de a 5-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development cu tema Spațiul rural montan. Experiențe, prezervare, tendințe și provocări viitoare [RSLD].

În intervalul 8 - 14 octombrie 2012, sub egida CCAU, s-a organizat I-a dediție a Săptămânii Bobocilor la Geografia Turismului [SBGT].

În anul 2010, sub egida CCAU, s-a organizat cea de a 4-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development cu tema Regenerarea spaţiului rural [RSLD].

Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism a înfiinţat revista de specialitate cu titlul Settlements and Spatial Planning, editată exclusiv în limba engleză, cu apariţie bianuală [JSSP].