Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism a luat fiinţă ca urmare a acumulării unui  remarcabil capital ştiinţific, clădit şi sedimentat cu stăruinţă pe durata a mai mult de 40 de ani, şi amplificat în ultimii 15 ani, prin elaborarea a numeroase studii specifice şi organizarea de către membrii centrului a șase conferinţe internaţionale cu tema  Rural Space and Regional Development (1996, 2001), respectiv Rural Space and Local Development ( 2006, 2010, 2012, 2014).

În paralel, comanda socială a timpului indusă de velocitatea fenomenelor şi proceselor plan-spaţiale, determină cu forţă decisivă ieşirea din expectativă şi contemplarea livrescă a marelui teritoriu şi abordarea acestuia de pe poziţii de cognoscibilitate, capabile a-l propulsa pe traiectorii cu praguri şi finalităţi ascendent-progresive. Marea frământare a Lumii, convulsiile locale, regionale şi crizele cu accente şi conotaţii globale îşi au, la modul general, originea în impactul generat de creşterea galopantă a populaţiei şi caracterul limitat al Pământului sub aspect dimensional-geometric ca suport ecologic şi furnizor de resurse vitale.

De aceea, clădirea prospectivă a oricărui edificiu teritorial reprezintă oricând şi oriunde o sursă perpetuă de bogăţie, de evitare a irosirii energiilor umane şi a resurselor financiare a oricărei naţiuni. Structura fractală nesuturată a teritoriului, la fel ca şi alcătuirile şi adaosurile conjuncturale, exploatarea eficienţelor de moment, implicarea actorilor neavizaţi, modificarea radicală a pattern-urilor teritoriale odată cu schimbarea codurilor politice sunt tot atâtea impedimente majore în calea unei proiectări teritoriale prospective şi durabile. De aceea, am decis înfiinţarea acestui centru, ca un raspuns imperativ la comanda socială a timpului.

Începând cu luna martie 2017 Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism este acreditat de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

CENTRUL DE CERCETARE A AŞEZĂRILOR ŞI URBANISM
Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Geografie
Departamentul de Geografie Umană şi Turism
Str. Clinicilor, nr. 5-7, cabinet 72, 400006 Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Tel: +40 264 592 214, int. 213
E-mail: ccau_ubbcluj@yahoo.com