GEOGRAFIA POPULAŢIEI
Teorie şi metodologie

VERT Constantin
Editura MIRTON, Timişoara, 2001
ISBN: 973-585-468-6

Tematica prezentei lucrări, preocupă astăzi, mai mult ca oricând, oameni investiţi cu răspunderi politice şi obşteşti, învăţaţi, doritori de a-şi pune ştiinţa în slujba societăţii. Preocuparea atât de generală şi activă, nu este o reflectare a unui interes de moment, de conjunctură, pentru o problemă „la modă”, ci izvorăşte din necesitatea ca cercetările de geografia populaţiei să fie cât mai folositoare.

Folositoare, pe de-o parte, unei bune înţelegeri a proceselor istorice din trecutul societăţii omeneşti, folositoare, deopotrivă, pentru înţelegerea ştiinţifică a dezvoltării complexe a societăţii contemporane şi a celei de mâine.
Experienţa a demonstrat că problemele demografice sunt probleme fundamentale ale istoriei societăţii umane, a civilizaţiei umane. Cele mai de seamă manifestări şi realizări în toate domeniile de activitate (economic, social, politic, cultural), îşi găsesc una din explicaţiile principale în populaţie. De densitatea populaţiei depinde în bună parte bogăţia naţiunii, puterea ei, realizările sociale şi culturale, civilizaţia sa în ultimă instanţă. Pentru prezent şi viitor, cunoaşterea cât mai exactă a problemelor populaţiei are o importanţă primordială [full text].

 

NEUFERT
Manualul arhitectului. Elemente de proiectare şi de construcţie
Ediţia a 37-a, adăugită şi prelucrată

Ediția în limba română - coordonator: DERER Hanna
Editura ALUTUS, Miercurea Ciuc, 2004
ISBN: 973-8642-8-7

Acum mai bine de 2500 de ani, Confucius a formulat următoarea ideie în cuvintele: “Îi dau elevului meu un colţ, pe celelalte trei trebuie să le găsească singur”.

Un architect, urbanist sau planificator territorial înnăscut sau unul cu dorul de a construe în inimă îşi va acoperi urechile şi ochii dacă i se va da soluţia unei probleme, pentru că are atâta imaginaţie şi atâtea idealuri încât îi trebuie numai elementele pentru a porni să facă din ele un întreg! Cine şi-a câştigat o dată încrederea în sine, cine a pătruns interdependenţele, cine a înţeles jocul forţelor, al materialelor, al culorilor, al măsurilor, cine poate să absoarbă realitatea, imaginea clădirilor, cine a studiat şi cercetat cifric efectul lor, cine le-a recunoscut mental, acela se află pe singurul drum adevărat spre cea mai mare bucurie a vieţii, pe care numai cel ce creează muncind o poate simţi. La aducerea lui pe un asemenea drum trebuie să contribuie această viziune de viaţă. Ea trebuie să îl elibereze de toate învăţăturile şi, în final, chiar de aceasta, şi trebuie să îl conducă spre propria activitate creatoare; trebuie să fie un ajutor de început; paşii următori – construitul – trebuie să îl facă fiecare singur.  

                                                                                                                                       Ernst NEUFERT

Manualul arhitectului reprezintă un ghid practic, deosebit de util în fundamentarea ideilor şi identificarea de soluţii în proiectare pe domenii ca arhitectura, urbanismul şi amenajarea teritoriului [full text].

 

HUMAN GEOGRAPHY
Landscapes of Human Activities

FELLMANN Jerome Donald, GETIS Arthur, GETIS Judith
Brown &Benchmark Publishers,
ISBN: 0-697-29038-7

The fundamental question asked by geographers is "Does it make a difference where things are located?" If for any one thing or group of things the answer is "You bet it does," the geographer's interest is aroused and ge­ographic investigation is appropriate.

For example, it matters a great deal that languages of a certain kind are spoken in certain places. But knowledge of the location of a specific language group is not of itself particularly significant. Geographic study of a language requires that we try to answer questions about why and how- the language shows different characteristics in different lo­cations and how the present distribution of its speakers came about. In the course of our study, we would logi­cally discuss such concepts as migration, acculturation, the diffusion of innovation, the effect of physical barri­ers on communication, and the relationship of lan­guage to other aspects of culture. As geographers, we are interested in how things arc interrelated in differ­ent regions and give evidence of the existence of "spa­tial systems" [full text].