Sub egida Centrului de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism s-au elaborat următoarele teze de doctorat:

Grupul etnic al țipserilor din România. Studiu diacronic al schimbărilor de reprezentare a spațiului identitar etnic în Vișeu de Sus, Maramureș

Prezenta lucrare se înscrie în tipologia lucrărilor de geografie umană, fiind un studiu aprofundat asupra unui grup etnic cu origini germane.  Pentru a releva principalele trăsături care pun în valoare existenţa şi dezvoltarea etnicilor ţipseri în spaţiul carpatic românesc, s-au abordat şi alte domenii precum: istoria, lingvistica, etnologia sau sociologia. Un grup etnic este delimitat de termenul de etnie prin faptul că acesta este ,,parte a unei populaţii ce posedă o cultură proprie”, cu menţiunea că din etnie se poate desprinde un grup etnic în momentul apariţiei acelui element de unicitate şi distincţie între membrii acesteia. Elementul unificator care a fost unul deosebit de important în crearea coeziunii de grup, în trecut, este cel mai vulnerabil şi poate deveni motivul desprinderii din cadrul etniei.

Pentru cercetarea întreprinsă, caracteristicile geografice ale spaţiului şi implicit principalele îndeletniciri ale etnicilor au determinat formarea unei individualităţi în cadrul marii familii a germanilor din estul şi sud-estul Europei. Rezumatul tezei este disponibil aici.