Cărți

 
1
Zotic, V. (2002), Premisele climatice ale organizării spaţiului turistic din Carpaţii Meridionali, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  ISBN 973–610–049-9
 
2
Surd, V. Zotic, V., Popa-Bota, H., Erchedi, Nicoleta (2005), Geografie. Manual pentru clasa a X-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ISBN 973-35-1959-6
 
3
Zotic, V. (2005), Componentele operaţionale ale organizării spaţiului geografic, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-397-8
 
4
Surd, V., Bold, I., Zotic, V., Chira, Carmen (2005), Amenajarea teritoriului şi infrastructuri tehnice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-396-X
 
5
Zotic, V. (2007), Organizarea spaţiului geografic în Culoarul Mureşului, sectorul Sebeş-Deva, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610- 548-7
 
6
Surd, V., Puiu, V., Zotic, V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-626-2
 
7
Cocean, P., Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-985-0,
 
8
Surd, V., Belozerov, V., Puiu, V., Cepoiu, Loreta, Zotic, V., Bărăian, Stanca, Păcurar, B. (2010), Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca. Matricea geografică, Edit. Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN: 978-793-595-224-2
[full text]
 

Capitole în cărți

 
1
Cocean, P. (coord.) (2004), Plan de Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-284-X, pp. 62-67; 267-270; fig. 18, 19, 63.
[full text]
 
2
Bărbulescu, M. (coord.) (2005), Atlas-dicţionar al Daciei Romane, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, ISBN: 973-87263-5-2, pp. 104-147.
[full text]
 
3
Cocean, P. (coord.) (2007), Amenajarea teritoriilor periurbane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-466-4,  pp. 94-101, 104-117.
[full text]
 
4
Cocean, P. (coord.) (2010), Planificarea şi coordonarea teritoriului zonal, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-104-7, pp.76-83, 145-148, 161-165, 3 hărţi.
[full text]
 
5
Creţu, I. (2010), Tereblecea. Un sat la margine de ţară, Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978-973-595-172-6, pp. 13-18.
[full text]
 
6
Cocean, P. (coordonator) (2011), Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-595-275-0, pp. 77-114, 153-222, 7 planşe A3.
[full text]
 

Volume coordonate

 
1

Surd, V., Zotic, V. (coord.) (2003), Rural Space and Regional Development, Editura Studia, ISBN: 973-8390-11-7. volum dedicat celei de-a II-a ediţii a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Regional Development, 25-30 septembrie 2001, Cluj-Napoca-Baia Mare–Miceşti-Vadu Izei.

 
2

Surd, V., Zotic, V. (coord.) (2007), Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 694 p., volum dedicat ediţiei a III-a a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development, June, 22-24, 2006, Cluj-Napoca-Turda-Miceşti, ISBN: 978-973-610-581-4.

 
3

Zotic, V. (coord.) (2010), Profesorul Vasile SURD în al 65-lea an de viaţă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-135-1, 123 p.

 
4

Surd, V., Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (coord.) (2010), The 4th International Conference „Rural Space and Local Development” with the theme „Regeneration of the Rural Space”, Conference Reader, July, 22-25, 2010, Bistriţa, ROMANIA, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-136-8, 142 p.

 
5

Zotic, V., Alexandru Diana-Elena, Puiu V. (coord.) (2012), The 5th International Conference „Rural Space and Local Development” with the theme „Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future Challenges”, Conference Reader, July, 18-22, 2012, Sighetu Marma’iei, ROMANIA, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISSN: 2285-3766, ISSN-L: 2285-3766, 164 p.

 
6

Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (coord.) (2014), The 6th International Conference „Rural Space and Local Development” with the theme „Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development”, Conference Reader, July, 23-27, 2014, Cluj-Napoca – Izvoarele – Jidvei – Cetatea de Baltă, ROMANIA, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISSN: 2285-3766, ISSN-L: 2285-3766, 112 p.

 

Articole

 
1
Surd, V., Zotic, V. (1998), Pădurea Făget-Cluj şi statutul ei funcţional. În Studia Univ.“Babeş-Bolyai”, Geographia vol. XLIII, no. 1, 1998, Cluj-Napoca.
 
2
Popa-Bota, H., Zotic, V. (1998), Neonucleul industrial Rieni-Sudrigiu şi implicaţiile în organizarea spaţiului geografic din Depresiunea Beiuşului. În Studia Univ. “Babeş-Bolyai”, Geographia vol. XLIII, no. 1, 1998, Cluj-Napoca.
 
3
Surd, V., Zotic, V. (1998), Principles and Laws in the Geographical Space Structure, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
4
Surd, V., Zotic, V. (1998), Similarities and Differences in Europe’s Rural Space, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
5
Puiu, V., Zotic, V. (1998), The Theory of the Geographical Risk and the Territorial Planning. Questions and Priorities, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
6
Zotic, V., Puiu, V. (2000), Conceptul de limită şi rolul acestuia în organizarea spaţiului geografic, în volumul conferinţei regionale de geografie Regionalism şi integrare: cultură, spaţiu, perspective de dezvoltare, Timişoara.
 
7
Surd, V., Zotic, V. (2001), Informaţia statistică în sprijinul dezvoltării locale şi regionale, în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, nr. 1, Cluj-Napoca.
 
8
Zotic, V., Budeştean, Nadejda (2001), Modelul şi modelarea în organizarea spaţiului geografic, în Didactica geografiei, nr. 1-2. Editura Academic, Cluj-Napoca.
 
9
Zotic, V. (2002), Componentele operaţionale ale organizării spaţiului geografic, în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, nr. 1, Cluj-Napoca.
 
10
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2003), Hărţile de risc şi importanţa acestora în gestionarea teritoriului, în volumul Simpozionului Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
11
Surd, V., Zotic, V. (2003), The Shape of the Territorial-Administrative Systems from the North-Western Region, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
12
Surd, V., Benga, E. O., Zotic, V., Erchedi, Nicoleta (2003), The Regional Development Policy. The Legal and Institutional Framework, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
13
Sandor, I., Zotic, V. (2003), The Altitudinal Variations of the Main Climatic Elements in Romania and their Pretability for Performances. Case Study: the Soutern Carpathians, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
14
Zotic, V. (2003), The Scalar Model of the Temporal Units within the Geographical Space, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
15
Surd, V., Zotic, V., Dinu, Diana, Erchedi, Nicoleta (2003), Politici de amenajare a teritoriului în Franţa, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
16
Surd, V., Zotic, V. (2003), The Demographic Risk in the Arieş Inferior Basin, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
17
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V., Man, T. (2003), Riscul geografic şi preţul terenului în intravilan. Studiu de caz, localitatea Miceşti, judeţul Cluj, în volumul Riscuri şi catastrofe, vol. II, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 
18
Surd, V., Zotic, V. (2004), Angajarea şi utilizarea capacităţii de cercetare din învăţământul superior geografic din România, în volumul Simpozionului Geography within the Context of Contemporary Development, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni.
 
19
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2004), The Concept of Integrated Network in territorial arrangement - The Mureș County Model, în volumul Simpozionului Geography within the Context of Contemporary Development, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni.
 
20
Popa-Bota, H., Zotic, V. (2004), Intensitatea şi fluxul navetismului din Depresiunea Maramureşului,  în volumul Simpozionului Geography within the Context of Contemporary Development, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni.
 
21
Zotic, V. (2004), Legile ecologice şi rolul acestora în cadrul gândirii organizării spaţiului geografic şi amenajării teritoriului, în volumul Simpozionului Geography within the Context of Contemporary Development, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni.
 
22
Surd, V., Zotic, V., Erchedi, Nicoleta, Fonogea, S., Puiu, V. (2005), Riscul demografic în Munţii Apuseni, în volumul Colocviului Naţional de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Umane, Editura Mirton, Timişoara.
 
23
Zotic, V., Puiu, V. (2006), The Role of the Integrated Network Concept in Elaborating the Territorial Development Choremes. Case Study: the Peri-Urban Zone of Municipium of Bistriţa, în Romanian Review of Regional Studies, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
24
Zotic, V., Puiu, V. (2006), Forme de implementare în România a Reţelei Ecologice Europene – Natura 2000. Studiu de caz: Judeţul Cluj, în Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, nr. 5, Editura Universitaria Craiova.
 
25
Haidu, C., Zotic, V., Surd, V. (2006), Specific application and GIS databases for local administration. Case study: Florești commune, Cluj county, in Geographia Technica, Nr. 1, Editura Studia Crescent.
 
26
Zotic, V., Puiu, V., Mitran, Monica (2007), Cluj County. Chorematic Model for Ecological Rehabilitation, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
27
Zotic, V., Alexandru,  Diana-Elena (2007), Some Particularities of the Natural Organization of the Romanian Mountain Space and Its Implications in the Mountain Rural Economy, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
28
Zotic, V., Haidu, C. (2007), GIS Aplication in Local Administration. Case Study. Floreşti Commune, Cluj County,  în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
29
Zotic, V. (2007), Theoretical Framework of Geographical Space Organizing, în volumul Congresului Naţional al Societăţii Sârbe de Geografie, Sokobanja, 19-22 octombrie 2006.
 
30
Petrescu, Crina Daciana, Surd, V., Zotic, V. (2007), Metric and Evolutive Aspects of the Rural Space from Romania after the 2nd World War, în volumul Congresului Naţional al Societăţii Sârbe de Geografie, Sokobanja, 19-22 octombrie 2006.
 
31
Zotic, V., Puiu, V., Moldovan C. (2008), Spatial Organizing of Suburban Territories and Urban Development. Case Study: Bistriţa Municipality, Romania, în Geographica Timisensis, Vol. 17, Nr. 1-2/2008.
 
32
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2009), Agriculture Reconstruction in the Suburban Areas of Bistrița Municipality, în Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, section Agriculture, Volume 66, Issue 1/2009, AcademicPres.
 
33
Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V., Zotic, V. (2009), Developing rural tourism through the European funds, in Sustainable Mountain Tourism – Local Responses for Global Changes, Editura Universitaria, Craiova.
 
34
Zotic, V. (2010), Words about City, în Studia Universitas „Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, LV, 1/2010, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
35
Zotic, V., Puiu, V. (2010), The Danube – Barrier Effect and Regional Development. Case Study: South West – Oltenia Region of Development, în Studia Universitas „Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, LV, 2/2010, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
36
Zotic, V. (2010), Migraţia internă a populaţiei rurale din România după anul 1989, în volumul Conferinţei Internaţionale Evoluţia demografică şi politica securităţii demografice, Editura ASEM, Chişinău.
 
37
Popşe, Corina, Roman, C., Irimuş, I., Puiu, V., Zotic, V. (2010), Coordonate majore ale dezvoltării spaţiale durabile a Municipiului Zalău, în volumul Conferinţei Internaţionale Geografia în contextul dezvoltării contemporane cu tema Strategii de dezvoltare teritorială, 4-6 iunie 2009, Zalău, România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
38
Alexandru, Diana-Elena, Zotic, V. (2010), A Geographical Perspective on SAPARD Programme. Financial Absorbtion and its Influence on Rural Development in Romania, în Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, section Horticulture, Volume 67, Issue 2/2010, AcademicPres.
 
39
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), The Sistemic Location of Tourist Elements in the Integrated Spatial Planning. Case Study. The Outskirts of Bistriţa Municipality, in volumul dedicat „5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT 10): Editor Marilen Pirtea (2010), Selected Topics in Economy & Management Transformation, Vol. I, Published by WSEAS Press.
 
40
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part I. Theoretical background, în Geographica Timisiensis, vol. 19, no. 2/2010.
 
41
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part II. Practical Proposals, în Geographica Timisiensis, vol. 19, no. 2/ 2010.
 
42
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), From Linear to Nodal Transport Infrastructure. Case Study: Maramureş County, Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 1, no.1/2010, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
43
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2010), Functional Zoning of the City/Village Area and Its Contribution to the Sustainable Development of Settlements, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 1, no. 2/2010, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
44
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), The „Holiday Village” Concept and Its Role in Tourism Planning, în International Journal of Energy and Environment, Issue 1, Volume 5, 2011, NAUN.
 
45
Pop, Ana-Maria, Zotic, V. (2011), Functional Aspects of Urban Communities: “The New Neighbourhoods”. Case Study: Viilor Neighbourhoods, Sighişoara Municipality, Mureş County, în Studia Universitas „Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, LVI, 1/2011, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 
46
Puiu, V., Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2011), Tourism Development and Geographic Landscapes. Case study: Azuga Town, in the proceedings of „The WSEAS 1st International Conference onTourism and Economic Development (TED ‘11): Editors: Mazilu Mirela, Sofonea L. A. (2011), Recent Researches in Tourism and Economic Development, WSEAS Press.
 
47
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), Food Security in Romania ant Its Social Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press.
 
48
Alexandru, Diana-Elena, Zotic, V., Puiu, V. (2011), Poverty in Romania. Causes and Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press.
 
49
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2012), Holiday Villages in Romania. Typology and Premises for Development, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 3. no. 2/2012, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
50
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2013), Debate on the Presence/Absence of the Vitruvian Triad in the Current Architecture and Urban Design, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 4. no. 1/2013, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
51
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Dezsi, Șt. (2014), Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, in Proceedings of the Belgrade International Tourism Conference (BITCO, 2014), 27-29 March, 2014, Belgrade, Serbia, Publisher College of Tourism, Editor Milan Skakun.
 
52
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Scridon, Ioana (2014), Insights into the Romanian Agricultural Post-Socialist Transition to Sustainability on the European Open Market, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 5, no. 2/2014, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
53
Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), Self-Organization of Geosystems. Is There and to What Extent?, in Proceedings of the International Conference GEOBALCANICA 2015, June 5-7, 2015, Skopje, Republic of Macedonia.
 
54
Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), On the Relationship between Geosystemic Self-Organization and Spatial Planning, in Proceedings of the International Conference GEOBALCANICA 2015, June 5-7, 2015, Skopje, Republic of Macedonia.
 
55

Lityński, P., Hołuj, A., Zotic, V. (2015), The Polish Urban Sprawl. An Economic Perspective, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 6, no. 2/2015 pp. 95-105, Cluj University Press, Cluj-Napoca.

 
56

Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), Operational Structures in Urban and Rural Strategic Development, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 6, no. 2/2015 pp. 107-120, Cluj University Press, Cluj-Napoca.

 
57

Pop, P. Grigor, Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), The Romanian Population by Gender and Age Groups in 2011, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, vol. 60, no. 1/2015, pp. 5-26.

 
58
Pop, P. Grigor, Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), Ethnicity from Spatial Centrality to Peripherality. The Case of Cluj County, Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, no. 4/2015 pp. 219-230, Cluj University Press, Cluj-Napoca.
 
59
Zotic, V., Alexandru Diana-Elena, Iacobiniuc Laura-Maria (2016), The Loss of Villages in Romania after 1990, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, vol. 61, no. 2/2016, pp. 101-136.