Cărți

 
1.
Surd, V. (1978), Geografie economică mondială, (curs litografiat), Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 
2.
Surd, V. (1982), Populaţia, aşezările şi economia mondială. Sinteză geografică, Edit. Dacia, Cluj-Napoca
 
3.
Surd, V. (1983), Geografie economică, Caiet de lucrări practice, (curs litografiat), Universitatea „Babeş-Bolyai”
 
4.
Raboca, N., Surd, V. (1989), Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, (curs litografiat), Universitatea „Babeş-Bolyai”
 
5.
Surd, V., Raboca, N., Pop, Gr., Cocean, P., Nicoară, L. (1991), Geografie economică mondială, (curs litografiat). Universitatea „Babeş-Bolyai”
 
6.
Surd, V. (1993), Introducere în geografia rurală, Edit. Interferenţe, Cluj-Napoca, I.S.B.N. 973-95769-5-8
 
7.
Surd, V., Geger, Gh. (1993), Sighişoara turistică. Schassburg-eine Siebenburgische Touristiche Stadt (text bilingv româno-german), Edit. Interferenţe, Cluj-Napoca, I.S.B.N. 973-95769-6-6
 
8.
Surd, V. (1993), Aşezările din bazinul montan al Arieşului, Edit. Interferenţe, Cluj-Napoca, ISBN: 973-95769-3-1
 
9.
Surd, V. (1997), Geografia dezvoltării şi a decalajelor economice contemporane, Edit. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-9261-23-X
 
10.
Surd, V. (2001), Geodemografie, Edit. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-8095-65-4
 
11.
Surd, V. (2002), Introducere în geografia spaţiului rural, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-050-2
 
12.
Surd, V. (2003), Geografia aşezărilor, Edit. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-051-0
 
13.
Surd, V., Bold, I., Zotic, V., Chira, Carmen (2005), Amenajarea teritoriului şi infrastructuri tehnice, Edit. Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-396-X
 
14.
Surd, V., Zotic, V., Popa-Bota, H., Erchedi, Nicoleta (2005), Geografie, Manual pentru clasa a X-a, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, ISBN: 973-35-1959-6
 
15.
Surd, V., Puiu, V., Zotic,V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-626-2
 
16.
Surd, V. (coordonator) (2008), Monografia turistică a Carpaţilor româneşti, Presa Universitară Clujeana, Cluj--Napoca, ISBN: 973-610-051-0
 
17.
Surd, V. (2009), Geography of Settlements, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-929-4
 
18.
Surd, V., Belozerov, V., Puiu, V., Cepoiu, Loreta, Zotic, V., Bărăian, Stanca, Păcurar, B. (2010), Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca. Matricea geografică, Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN: 978-793-595-224-2
[full text]
 
19.
Surd, V. (2013), Micești (Micuș), un sat transilvănean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-582-3
 
20.
Surd, V. (2013), Micești (Micuș), Județul Cluj. Oameni și obiceiuri, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-559-5
 
21.
Surd, V. (2015), Infrastructuri pentru practicarea sportuirlor în România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-773-5
 
22.
Surd, V. Constantin Veronica, Nicula, A. S. (2013), Așezările din Munții Apuseni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-606-37-0096-5
 

Articole

 
1.
Surd, V. (1974), Valorificarea platformelor continentale în prezent şi în perspectivă, Terra nr. 3 anul IV (XXVI), 8 pag. (inclusiv  4 fig.). pp. 10-17
 
2.
Maier, A., Surd, V. (1977), Populaţia şi aşezările din complexul depresionar Iara-Hăşdate, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia 1, 6 pag. (inclusiv 1 fig.). pp. 70-75
 
3.
Cocean, P., Surd, V. (1977), Contribuţii la definirea tipului de aşezare risipită. Exemplificări din zona carstică a Arieşului superior. În Lucrările celui de-al II-lea Simpozion de Geografie Aplicată, Cluj-Napoca, Litografia UBB, pp. 251-255
 
4.
Sorocovschi V., Paina, N., Ionescu, Gh., Maier, A., Surd, V. (1977), Optimizarea deciziilor în procesul urbanizării comunelor din judeţul Cluj. În Lucrările celui de-al II-lea Simpozion de Geografie Aplicată, Cluj-Napoca, Litografia UBB, pp. 229-243
 
5.
Surd, V. (1977), Evoluţia vetrelor aşezărilor rurale în funcţie de modificarea potenţialului de comunicaţie. Exemplificări din judeţul Cluj. În Lucrările celui de-al II-lea Simpozion de Geografie Aplicată, Cluj-Napoca, Litografia UBB, pp. 257-260
 
6.
Surd, V. (1978), Abordarea sistemică în studiul reţelelor de aşezări, în Studii şi Cercetări de Geologie, Geofizică, Geografie, Tom XXV, Editura Academiei Române, 7 pag. (inclusiv 5 fig.). pp. 141-147
 
7.
Surd, V. (1978), Reţeaua de aşezări în relaţie cu mediul înconjurător. În Lucrările Simpozionului „Oraşul şi ambianţa umană în perspectivă sistemică”, Cluj-Napoca, Litografia UBB, pp. 336-356
 
8.
Surd, V. Cocean, P. (1978), Abordarea studiului aşezărilor umane prin prisma fluxurilor energetice. În Lucrările Simpozionului „Oraşul şi ambianţa umană în perspectivă sistemică”, Cluj-Napoca, Litografia UBB, pp. 357-360
 
9.
Surd, V., Abrudan, I., Iftene Viorica (1981), Potenţialul socio-economic şi natural al aşezărilor din bazinul superior al Arieşului în vederea sistematizării, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia 2, 8 pag. (inclusiv 4 fig.). pp. 60-67
 
10.
Surd, V., Cocean, P. (1981), Les profiles economiques des habitats des Montes Apuseni, Revue Romaine de Geologie, Geophysique et Geographie, Tom 25, 1, Editura Academiei Române, 4 pag. (inclusiv 1 fig.). pp. 91-94
 
11.
Sorocovschi, V., Paina, N., Ionescu, Gh., Maier, A., Surd, V. (1981), Optimizarea procesului decizional în sistematizare, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologie-Geografie 2, 8 pag. (inclusiv 6 fig.), republicată
 
12.
Surd, V., Vasilescu, Angela, Păcurar, Al., Keszi, Al., Popescu, Gabriela (1984), Potenţialul socio-economic şi natural al aşezărilor din bazinul Văii Ierii în vederea sistematizării, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia, 9 pag. (inclusiv 8 fig.).pp. 55-63
 
13.
Surd, V., Neamţu, Cecilia (1986), Distribuţia spaţială a aşezărilor din Câmpia Transilvaniei, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia 3, 12 pag. (inclusiv 12 fig.). pp.57-68
 
14.
Surd, V., Mac, I. (1988), The Energetic Model of Transylvanian Plain, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia 3, 4 pag. (inclusiv 1 fig.), pp. 68-71
 
15.
Surd, V., Nicoară, L. (1989), Le potential de polarisationdes centres de communes du departament Satu Mare, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geologia-Geographia 3, 8 pag. (inclusiv 3 fig.), pp. 75-82
 
16.
Surd, V., Cocean, P. (1989), Das potential des Westkarpaten, Karpacka Conferencja Turystycna, Krakow, I.S.B.N. 83-233-0319-3, pag. 59-68, (inclusiv 1 fig)
 
17.
Surd, V., Gârboan, Ioana (1990), The Socioeconomic Model Turţ (Ţara Oaşului), Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1, 5 pag. (inclusiv 1 fig.). pp. 80-84
 
18.
Surd, V., Nicoară, L. (1990), The Socioprofesional Structure of the Activ Population of the Rural Settlements in “Ţara Oaşului”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1, 5 pag. (inc. 1 fig.). pp. 55-59
 
19.
Surd, V., Nicoară, L., Gârboan, Ioana (1990), The Typology of Rural Settlements in “Ţara Oaşului”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1, 7 pag. (inclusiv 3 fig.),  pp. 69-75
 
20.
Surd, V. (1990), Centrele agroindustriale din Transilvania şi locul lor în cadrul sistemelor de aşezări din România, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 2, XXXV, 4 pag. (inclusiv 1 fig.), pp. 106-109
 
21.
Surd, V. (1990), Aspects economico-geographiques du massif Gilău-Muntele Mare, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 2, XXXV, 6 pag. (inclusiv 4 fig.), pp. 39-44
 
22.
Kovacs, Cs., Surd, V. (1990), Models geodemographiques d’habitat dans la region Bistra-Câmpeni, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 2, XXXV, 5 pag. (inclusiv 3 fig.), pp. 34-38
 
23.
Surd, V. (1990), Economical and Administrative Organisation of Rural Romania, extras, “Tanung fur Regionalforschung und Geographie”, Kirkbach, Austria, 4 pag., AK 23
 
24.
Surd, V. (1990), Cluj - The Regional Centre of Transylvania, extras, “Tanung fur Regionalforschung  und Geographie, Kirkbach, Austria, 5 pag., (inclusiv 4 fig.)
 
25.
Surd, V., Bodocan, V., Ipatiov, F., Mureşan, Alina (1991), Populaţia şi aşezările din Munţii Gilău-Muntele Mare, Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1, 8 pag. (inclusiv 2 fig.), pp. 78-87
 
26.
Surd, V., Mocrei, I., Mureşan, Alina (1991), Jordan, P., Schappelwein, K., Die Wahlen des Jahres 1990 in Mittel, Ost und-Sudosteuropa, Wien, nummer 6.1-G3, I.S.B.N. 3-443-28510-4 (harta privind alegerile din România, Quellen der Karte, coautori)
 
27.
Surd, V., Nicoară, L., Ipatoiv, F., Bodocan, V., Kovacs, Cs., Păcurar, Al. (1991), Relaţia dintre componentele naturale şi răspândirea geografică a aşezărilor din bazinul superior al Arieşului, Muntele Mare, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1, 10 pag. (inclusiv 1 fig.), pp. 69-77
 
28.
Surd, V. (1991), Critical Geographical Regions. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. XXXVI, 2, pp. 85-91
 
29.
Surd, V. (1991), Traditional Forms of Organizing Geographical Space in Transilvania. „The Lands”. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. XXXVI, 2, pp. 76-80
 
30.
Surd, V. (1991), The Geopolitical State of the East and Central European Countries in the Postcomunist  Stage, The European Geographer, 3/4, I.S.S.N. 0871-9985, Lisboa, pag. 78-80
 
31.
Surd, V., Nicoară, L., Imbroane, Al. (1992), Resursele de apă din Podişul Măhăceni, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, XXXVII, 3 pag., (inclusiv 1 fig). pp. 78-80
 
32.
Surd, V. (1992), Sistemele de aşezări din Munţii Apuseni, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, XXXVII, 9 pag., (inclusiv 1 fig.). pp. 92-100
 
33.
Surd, V., Kovacs, Cs., Imbroane, Al., Păcurar, Al., Nicoară, L. (1992), Economia Ţării Oaşului, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, XXXVII, 8 pag., (inclusiv 1 fig.). pp. 109-116
 
34.
Surd, V., Ipatiov, F., Bodocan, V. (1992), Studiu scientometric al lucrărilor Congresului Internaţional de Geografie de la Wasington, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, XXXVII, (inclusiv 3 fig.). pp. 126-130
 
35.
Surd, V. (1992), Cluj-Napoca, centre regionale de la Transylvanie, Terra 1-2, 2 pag. (republicat după conţinutul de la Kirchbach, Austria, dar fără hartă)
 
36.
Surd, V. (1992), Evoluţia numerică şi structura etnică a populaţiei României în lumina datelor Recensământului din 7 ianuarie 1992, Analele Universităţii din Timişoara, seria Geografie, Vol. I, 4 pag., (inclusiv 1 fig.). pp. 85-88
 
37.
Surd, V., Mac, I. (1992), Cel de-al 27-lea Congres Internaţional de Geografie, Washington, august 1992 (Impresii de călătorie despre natura şi românii din S.U.A.), Studia Universitas „Babeş-Bolyai”, 14 pag., (inclusiv 1 fig.)
 
38.
Surd, V., Ardelean V. (1993), Geocriminalitatea în municipiul Cluj-Napoca, In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. XXXVIII, 2, pp. 87-92
 
39.
Surd, V., Ipatiov, F. (1993), Funcţia de monopol a municipiului Cluj-Napoca în domeniul asistenţei medicale din Transilvania, In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. XXXVIII, 2, pp. 99-103
 
40.
Surd, V. (1993), Stările critice ale ruralului din România, Buletinul “Casa Romană”, 1-2, Oakland, S.U.A., 7 pag.
 
41.
Surd, V. (1993), Forme tradiţionale de organizare a spaţiului geografic în Transilvania, “Ţările”, Analele Universităţii din Timişoara, Geografie, Vol II, 4 pag. Pp. 145-148
 
42.
Surd, V. (1994), The Economic and Strategical Importance of Hydroenergetic and Navigational System, Porţile de Fier I, Porţile de Fier II and Danube-Black Sea Channal, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 2, 4 pag. pp. 69-72
 
43.
Surd, V. (1994), Critical Status of Rural Romania. In Die Zukunft der Ländlichen Infrastruktur Ostmitteleuropas, Franz GREIF Coordonator, Wien, ISBN: 3-901338-03-9, pp. 61-67
 
44.
Surd, V. (1994), The Evolution Patterns of the rural in Transylvania and Maramureş between 1938-1993, VUZE, Zmedelska Regionalni Politica, Zbornik ze Seminare, Praha, 6 pag., (inclusiv 1 fig.), supplement of proceedings, I.S.B.N. 80-85898-11-X
 
45.
Surd, V. (1994), Structura etnică şi religioasă a populaţiei din România, Geographica Timisensis, Universitatea din Timişoara, III, 8 pag., (inclusiv 7 fig.)
 
46.
Cocean, P., Surd, V. (1994), Die Entwicklungsmuster der Landwirtschaft in Transilvanien und Maramureş zwischen 1938 und 1993, Sudosteuropa Aktuell 19, Der Wandel des landlichen Raums in Sudosteuropa, herausgegeben von Frank-Dieter Grimm, Sudosteuropa-Gesselschaft, Leipzig, 8 pag., (inclusiv 3 fig.), I.S.B.N. 3-925450-48-3. pp. 161-172
 
47.
Pop, Gr., Surd, V. (1995), Structural Modification of Rural Space in Romania, Rural Change in Romania, Occasional Paper 33, 4 pag., Leicester University, Geography Department, Great Britain
 
48.
Surd, V. (1995), Modele ale degradării mediului înconjurător în spaţiul rural al României, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, 4 pag. pp. 119-122
 
49.
Surd, V., Cocean, P. (1996), Touristic Regionalisation of Romania, în volumul Zbornik Radova, Turisticki Potenciali Jugoslavie, 15-16 november, Novi-Sad, Yugoslavia, pag. 199-202, (inclusiv 1 fig.), 338.48(497.1)(082)
 
50.
Surd, V. (1996), European Exclusivism for a part of Europe, în volum, A II-a Conferinţă Regională de Geografie, Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, pag. 544-557 (inclusiv 3 fig.)
 
51.
Surd, V. (1997), The Human Settlements from the Critical Phisical Geographical of Romania, XXVth I.A.H.S. World Housing Congress, Sinaia, 1-4 September, 4 pag., (inclusiv 1 fig.), Editura Dacia, Cluj-Napoca, I.S.B.N. 973-35-0670-2. pp. 570-573
 
52.
Surd, V. (1997), Dimensiunea geostrategică a integrării euroatlantice a României, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2., XLII, 5 p. pp. 211-215
 
53.
Surd, V. (1997), Principiile geografice ale Cartei O.N.U., Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2., XLII, 5 p. pp. 217-218
 
54.
Surd, V. (1997), Les characteristique spatiales des l’etablissements humaine de Pays du Motzi, vol., Colocviul româno-belgian, Program Tempus, pag. 22-29, incl 1 fig., Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie
 
55.
Surd, V. (1997), The Ex-communist European Space and the New Balance, In Geographica Pannonica, no. 1, 1997, pp. 29-31, ISSN: 0351-3238
 
56.
Surd, V. (1997), Processus interactifs dans l’évolution du rural en Roumanie après la deuxiéme Guerre Mondiale, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia 1-2, XLII, 4 pag. pp. 171-174
 
57.
Surd, V. (1998), Participarea capitalului străin la economia judeţului Cluj, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Geographia, 8 pag., (inclusiv 1 fig.). pp. 137-143
 
58.
Surd, V., Zotic, V. (1998), Pădurea Făget-Cluj şi statutul ei funcţional. În Studia Univ.“Babeş-Bolyai”, Geographia 1., Cluj-Napoca, 6 p.
 
59.
Surd, V., Zotic, V. (1998), Principles and Laws in the Geographical Space Structure. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edit. Studia, Cluj-Napoca, 4 p.
 
60.
Surd, V., Zotic, V. (1998), Similarities and Differences in Europe’s Rural Space. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edit. Studia, Cluj-Napoca, 5 p.
 
61.
Surd, V. (1998), Agricultural Atlas. Cluj County - Romania (data - 1995).  În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 277-318
 
62.
Popescu, D., Surd, V. (1998), Collectivisation et décollectivisation de l’agriculture en Roumanie. In Revue Belge de Geographie, 122, annee 1998/3, fascicule 65a, ISSN: 0770-0717, pp.251-268
 
63.
Surd, V. (1998), State of the Romanian Rural Area. Labour Force, Agricultural Land, Productivity, Management and Ways of Modernization. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 2-12

[full text]

 
64.
Surd, V. (1998), Patterns of Rural Settlements. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 28-30
 
65.
Surd, V. (1998), Post-Communist Economie Transition Reflected in Agriculture. Case-Study: Cluj County – Romania.  În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 81-90
 
66.
Surd, V. (1998), The Evolution of the Rural in Romania after the Second World War. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 123-124
 
67.
Surd, V. (1998), A Cognitive Model of the Rural Settlements. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 242-245
 
68.
Surd, V. (1998), Villages'Preservation. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Edititura Studia, Cluj-Napoca, 4 p. ISBN 973-988-37-2-9. pp. 273-276
 
69.
Surd, V. (2000), Regionen in ostlichen Europa. Kontinuitaten, Zasuren und Perspektiven, in vol. “Ein Teil von Europa wird ausgegrentz”, pag.139-147, inclusiv 3 fig., Horst Fassel und Christoph Waack (Hrsg), Tubingen Geographische Studien, Heft 128, Tubingen, ISBN 3-88121-044-X, ISSN 0932-1438
 
70.
Surd, V. (2000), The Rural Tourism in Periurban Areas – Miceşti Model, Cluj County Romania, in rew. Turizam, br.4, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, pag. 134-135, 2 pag., incl. 5 fig., Univerzitet u Novom Sadu, Serbia. ISSN: 1450-6661
 
71.
Surd, V., Zotic, V. (2001), Informaţia statistică în sprijinul dezvoltării locale şi regionale. În Studia Univ. “Babeş-Bolyai”, Geographia 1., Cluj-Napoca, 3 p.
 
72.
Surd, V., Turnock, D. (2001), Romania’s Apuseni Mountains: Safeguarding a Cultural Heritage, in GeoJournal Netherlands. pag, 285-304, incl. 4 figuri
 
73.
Surd, V. (2002), Touristic needs in modern society and new trends in international tourism, Turizam, nr. 6, Novi Sad, pag. 13-14 (inclusiv 2 fig.), YU ISSN 1450-6661
 
74.
Surd, V. (2002), Geografsko značenie kategorija “centar” i “periferija”, Globus, Broj 27, Godina XXXIII, Beograd, YU ISSN 0351-0050, pag. 59-64
 
75.
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2003), Hărţile de risc şi importanţa acestora în gestionarea teritoriului. În volumul Simpozionului “Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune”, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 9 p.
 
76.
Surd, V., Zotic, V. (2003), The Shape of the Territorial-Administrative Systems from the North-Western Region. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Ediţia II. Edit. Studia, Cluj-Napoca
 
77.
Surd, V., Benga, E. O., Zotic, V., Erchedi, Nicoleta (2003), The Regional Development Policy. The Legal and Institutional Framework. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Ediţia II. Edit. Studia, Cluj-Napoca
 
78.
Surd, V., Zotic, V., Dinu, Diana, Erchedi, Nicoleta (2003), Politici de amenajare a teritoriului în Franţa. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Ediţia II. Edit. Studia, Cluj-Napoca
 
79.
Surd, V., Zotic, V. (2003), The Demographic Risc in the Arieş Inferior Basin. În volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Ediţia II. Edit. Studia, Cluj-Napoca
 
80.
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V., Man, T. (2003), Riscul geografic şi preţul terenului în intravilan. Studiu de caz, localitatea Miceşti, judeţul Cluj. În volumul “Riscuri şi catastrofe”, vol. II., Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 12 p
 
81.
Surd, V. (2003), Environmental protection in U.S.A. and Romania. Comparative analyse, în volumul, Simpozionului Internaţional “Mediul-Cercetare, Protecţie, Gestiune”, Editura Presa Universitară Clujană, pag. 507-511, ISBN: 973-610-150-9
 
82.
Surd, V., Galvacsy, Imola (2003), Regional Development. EU Regional aid Policy and Regional Development in Central and Eastern European Countries, în volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Regional Development”. Ediţia II. Edititura Studia, Cluj-Napoca, pag. 83-99
 
83.
Surd, V., Şandor, I. (2003), Physical and Infrastructure Framework-Premises for High Altitude Traning, în volumul, Simpozionului Internaţional „Rural Space and Regional Development”, Editura Studia, Cluj-Napoca, pag. 179-185
 
84.
Surd, V., Călin, Diana, Puiu, V. (2003), North-Western Region of Development, în volumul, Simpozionului Internaţional „Rural Space and Regional Development”, Editura Studia, Cluj-Napoca, pag. 453-471
 
85.
Surd, V., Şandor, I. (2003), The Specificity of Rural Space of Romania with Regarding Physical Effort, în volumul, Simpozionului Internaţional „Rural Space and Regional Development”, Editura Studia, Cluj-Napoca, pag. 225-228, (inclusiv 3 figuri)
 
86.
Surd, V., Stănică, V. (2003), Administrative Organisation Models of Romania in the Inter-Wars Period, în volumul, Simpozionului Internaţional „Rural Space and Regional Development”, Editura Studia, Cluj-Napoca, pag. 194-214
 
87.
Surd, V. (2003), L'evolution du rural de la Roumanie apres la deuxieme guerre mondiale et l'etat de la campagne Roumaine actuele, în Contribuţii Botanice, XXXVIII, (2), Gradina Botanică, „Alexandru Borza”, p.193-199, incl. 4 figuri, Cluj-Napoca
 
88.
Ciangă, N., Surd, V. (2003), The Features of Tourist Planning in the Romanian Carpathians, in rew. Turizam, br.7, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, pag. 22-25, 4 pag., Univerzitet u Novom Sadu, Serbia.ISSN: 1450-6661
 
89.
Surd, V. (2004), Metamorfozele habitatului rural postbelic în România, în Anale Hyperion, seria Geografie, Tom I, Universitatea “Hyperion”, Bucureşti, p. 24-30, ISSN: 1584-594 X
 
90.
Surd, V., Zotic, V. (2004), Angajarea şi utilizarea capacităţii de cercetare din învăţământul superior geografic din România, În volumul Simpozionului „Geography within the Context of Contemporary Development”, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni, 3 p
 
91.
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V., (2004), Conceptul de reţea integrală în organizarea teritoriului. Modelul judeţului Mureş. În volumul Simpozionului „Geography within the Context of Contemporary Development”, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni, 8 p
 
92.
Ciangă, N., Surd V. (2004), Modifications structurales des activites touristiques en Roumanie pendant la period e de transition, în Turizam, br. 8, Departman ya Geografiju, Turizam I Hotelijerstvo, Novi Sad, YU ISSN 1450-6661, p. 80-81
 
93.
Surd, V., Zotic, V., Erchedi, Nicoleta, Fonogea, S., Puiu, V. (2005), Riscul demografic în Munţii Apuseni. În volumul Colocviului Naţional de Geografiea Populaţiei şi Aşezărilor Umane, Editura Mirton, Timişoara, 17 p
 
94.
Surd, V. (2005), Regions in Romania. Purpose and territorial realities, în Romanian Review of Regional Studies, pag. 47-50, Editura Presa Universitară Clujeană, ISSN 1841-1576
 
95.
Surd, V. Moldovan C. (2005), Touristical Potential of Iara-Haşdate Depression, Cluj County Romania, in rew. Turizam, br.9, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, pag. 28-29, 2 pag., incl. 3 fig., Univerzitet u Novom Sadu, Serbia. ISSN: 1450-6661
 
96.
Ciangă, N., Surd, V. (2005), The Touristic Arrangement of the Romanian Carpathian Mountainous Space, in rew. Turizam, br.9, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, pag. 49-51, 3 pag., Univerzitet u Novom Sadu, Serbia. ISSN: 1450-6661
 
97.
Surd, V., Alexandru, Diana (2006), Ţăranu Week-end House - a Modern Model of Tourist Facility in Romania, in rew. Turizam, br.10, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, pag. 151-153, 2,5 pag., incl. 5 fig., Univerzitet u Novom Sadu, Serbia. ISSN: 1450-6661
 
98.
Surd, V. (2006), Criza aglomeraţiilor metropolitane. În ORAŞUL. Revistă de cultură urbană, nr. 4, 2006 pp. 58, ISSN: 1841-9704, Cluj-Napoca
 
99.
Surd, V. (2006), Drumurile de ocolire ale Feleacului. În ORAŞUL. Revistă de cultură urbană, nr. 4, 2006 pp. 58, ISSN: 1841-9704, Cluj-Napoca
 
100.
Haidu, C., Zotic, V., Surd, V. (2006), Specific application and GIS databases for local administration. Case study: Floresti commune, Cluj county, in Geographia Technica nr. 1, 2006, Ed. Studia Crescent, pp. 35-41, ISSN: 1842-5135
 
101.
Petrescu, Crina Daciana, Surd, V., Zotic, V. (2007), Metric and Evolutive Aspects of the Rural Space from Romania after the 2ndWorld War, în volumul Congresul Naţional al Societăţii Sârbe de Geografie, Ediţia I, Sokobanja, 19-22 octombrie 2006, pp. 821-825
 
102.
Surd, V., Alexandru, Diana (2007), The Romanian village on the Verge of European Integration, în volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Local Development”. Ediţia III. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 3 pag. pp.1-3
 
103.
Surd, V. (2007), The Model of Elementary Studies for Ecological and Public Utilities Rehabilitation. Case Study: Miceşti Village, Cluj County, în volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Local Development”. Ediţia III. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p.126-136 (9 pag. 3 fig. şi 5 hărţi)
 
104.
Surd, V. (2007), Valea Farm, Mesentea Village, Alba County, Case Study, în volumul Simpozionului Internaţional “Rural Space and Local Development”. Ediţia III. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 82-84, 3 pag., 3 fig.
 
105.
Surd, V. (2007), The Hierarchical System of Settlements in Romania, in Srbi Kongres Srpskih Geografa, Zbornik Radova, Beograd, kniga 3, p. 5, 25 r, p. 883-888., incl. 3 fig.
 
106.
Fonogea, S., Surd, V. (2007), Characteristic Features of Settlements from Bargau Valley, in Srbi Kongres Srpskih Geografa, Zbornik Radova, Beograd, kniga 2, p. 581-585, 4,25 p.
 
107.
Surd, V., Petrescu, Crina-Daciana (2007), The Social and Ecological State and the Development Degree of the Rural Space in Romania. In Valuable Agricultural Landscape. The Importance of Romania and Scandinavia for Europe. No. 5/2007, Editors Hasund Knut Per and J-O Helldin, Printed by Agerups Grafiska AB, pp. 9-19, ISSN 0023-5350, ISBN 978-91-85205-52-3
 
108.
Surd, V. (2007), Erasmus-Socrates Program at „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Geography. Ten Years of Work, In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. LII, 2, pp. 231- 236, ISSN: 1221-079X
 
109.
Surd, V. (2008), Fundamental Rights or Fundamental Needs of Man, în volumul International Scientific Conference, „Global Changes and Problems. Theory and Practice”, 14-16 mai, 2006, „Kliment Ohridski” University, Sofia, ISBN: 978-954-2695-3, p. 235-241
 
110.
Zotic, V., Puiu, V., Surd, V., Moldovan C. (2008), Spatial Organizing of Suburban Territories and Urban Development. Case Study: Bistriţa Municipality, Romania, (abstract) în volumul 31st International Geographical Congres „Building Together our Territories”, Tunis, Tunisia, 12-15 august 2008, pp. 457-458
 
111.
Surd, V. (2010), Evoluţia populaţiei universitare din România în ultimul deceniu (2000-2010), în volumul Conferinţei Internaţionale „Evoluţia demografică şi politica securităţii demografice”, Editura ASEM, Chişinău. ISBN: 978-9975-75-513-9, p.33-38
 
112.
Surd, V., Kassai, J., Păcurar, B. N. (2010), The Structure and Quality of the Human Factor within the Development Regions of Romania, In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. LV, 2, pp. 105-116, ISSN: 1221-079X
 
113.
Surd, V., Păcurar, B. N. (2010), The Frontier - Defining the influence urban area. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. LV, 2, pp. 161-174, ISSN: 1221-079X
 
114.
Surd, V. (2010), Rural Space Regeneration in Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 1, no.1/2010, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN: 2069-3419, pp. 1-8
 
115.
Surd, V., Constantin Veronica (2010), Planning and Regional Sustainable Development Concept Based on the Use of Geospatial Solutions from the Perspective of Macrostrategical Approaches, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume I), West University of Timişoara, Romania, Editor Pirtea Marilen, Mazilu Mirela, Strouhal Juri, Published by WSEAS Press, ISSN: 1792-5983, ISBN: 978-960-474-240-0
 
116.
Surd, V. (2010), Restraints and Opportunities of the Romanian Rural Areas, In Journal of Geography, 5-1, 2010, pp. 55-66, ISSN: 1854-665X, University of Maribor
 
117.
Petrescu, Crina Daciana, Petrescu-Mag, Ruxandra Mădălina, Surd, V. (2010), Romania’s Agriculture. Trends and Challanges, In ABB Bioflux, vol. 2, 2010, pp. 151-174, ISSN:2066-7639
 
118.
Surd, V., Constantin Veronica, Kantor Camelia-Maria (2011), Strategic vision and concept of regional planning and sustainable development in Romania based on the use of the geospatial solutions, International Journal of Energy and Environment, Published by NAUN ISSN: 1109-9577, Issue 1, Volume 5, 2011, pp. 91-101
 
119.
Surd, V., Puşcaşu, Adina, Bruckner, L. (2011), Cluj-Napoca. A Study in Electoral Geography.The Presidential Elections, 2009, In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographica. LVI, 2, pp. 223- 234, ISSN: 1221-079X
 
120.
Surd, V., Bruckner, L., Puşcaşu, Adina, (2011), The Rural Households. Case Study.Cheia Village, Mihai Viteazu Commune, Cluj County,in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 2, no.1/2011, Cluj University Press, Cluj-Napoca, ISSN: 2069-3419, pp. 87-94
 
121.
Păcurar, B. N., Surd, V., Peteley, A. (2011), Eroilor Boulevard, Cluj-Napoca - Between Main Street and Clone Street, Recent Researches in Tourism and Economic Development, WSEAS TED 2011, ISBN: 978-1-61804-043-5
 
122. Surd, V., Păcurar, B. N. (2012), The Ecological Function of the City of Cluj-Napoca. A Functionalist-Heuristic Approach, Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 3, no.1/2012, pp. 11-19. ISSN (online) 2248-2199
 
123. Păcurar, B. N., Surd, V. (2013), The Contemporany City Between Administration and Geomanagement, Geographica Pannonica, Vol. 17, Issue 1/2013, pp. 1-13. ISSN (online) 1820-7138