Cărți

 
1.
Surd, V., Puiu, V., Zotic, V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-626-2
 
2.
Cocean, P., Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-985-0,
 
3.
Surd, V., Belozerov, V., Puiu, V., Cepoiu, Loreta, Zotic, V., Bărăian, Stanca, Păcurar, B. (2010), Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca. Matricea geografică, Edit. Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN: 978-793-595-224-2
[full text]
 

Articole

 
1
Puiu, V., Zotic, V. (1998), The Theory of the Geographical Risk and the Territorial Planning. Questions and Priorities, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Regional Development, Editura Studia, Cluj-Napoca.
 
2
Zotic, V., Puiu, V. (2000), Conceptul de limită şi rolul acestuia în organizarea spaţiului geografic, în volumul conferinţei regionale de geografie Regionalism şi integrare: cultură, spaţiu, perspective de dezvoltare, Timişoara
 
3
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2003), Hărţile de risc şi importanţa acestora în gestionarea teritoriului, în volumul Simpozionului Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 
4
Surd, V., Călin, Diana, Puiu, V. (2003), North-Western Region of Development, în: Surd, V., Zotic, V., editors., Rural Space and Regional Development, 2th edition, Edit. Studia, Cluj-Napoca
 
5
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V., Man, T. (2003), Riscul geografic şi preţul terenului în intravilan. Studiu de caz, localitatea Miceşti, judeţul Cluj, în volumul Riscuri şi catastrofe, vol. II, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
 
6
Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2004), The Concept of Integrated Network in territorial arrangement - The Mureș County Model, în volumul Simpozionului Geography within the Context of Contemporary Development, Editura SC. F&F Internaţional S.R.L., Gheorghieni
 
7
Surd, V., Zotic, V., Erchedi, Nicoleta, Fonogea, S., Puiu, V. (2005), Riscul demografic în Munţii Apuseni, în volumul Colocviului Naţional de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Umane, Editura Mirton, Timişoara
 
8
Zotic, V., Puiu, V. (2006), The Role of the Integrated Network Concept in Elaborating the Territorial Development Choremes. Case Study: the Peri-Urban Zone of Municipium of Bistriţa, în Romanian Review of Regional Studies, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 
9
Zotic, V., Puiu, V. (2006), Forme de implementare în România a Reţelei Ecologice Europene – Natura 2000. Studiu de caz: Judeţul Cluj, în Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, nr. 5, Editura Universitaria Craiova
 
10
Zotic, V., Puiu, V., Mitran, Monica (2007), Cluj County. Chorematic Model for Ecological Rehabilitation, în volumul Simpozionului Internaţional Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 
11
Zotic, V., Puiu, V., Moldovan C. (2008), Spatial Organizing of Suburban Territories and Urban Development. Case Study: Bistriţa Municipality, Romania, în Geographica Timisensis, vol. 17, nr. 1-2/2008
 
12
Puiu, V., Mitran, Monica (2008), Microregions and the Elimination of the Regional Disparities. In Romanian Rewiew of Regional Studies, vol. IV, nr. 1/2008, ISSN: 1841-1576, pp. 87-101
 
13
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2009), Agriculture Reconstruction in the Suburban Areas of Bistrița Municipality, în Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, section Agriculture, Volume 66, Issue 1/2009, AcademicPres
 
14
Cacovean, H., Man,T., Rusu, T., Weindorf, D. C., Fodorean, I., Moldovan, C., Puiu,V., Pop, A. (2009), în: Van Ittersum, M.K., J. Wolf & H.H. Van Laar (Eds), (2009), Proceedings of the Conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development: Setting the Agenda for Science and Policy (AgSAP 2009). Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2009. Wageningen University and Research Centre, Wageningen, pp 446-448
 
15
Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V., Zotic, V. (2009), Developing rural tourism through the European funds, in Sustainable Mountain Tourism – Local Responses for Global Changes, Editura Universitaria, Craiova
 
16
Zotic, V., Puiu, V. (2010), The Danube – Barrier Effect and Regional Development. Case Study: South West – Oltenia Region of Development, în Studia Universitas „Babeş-Bolyai”, Seria Geographia, LV, 2/2010, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 
17
Popşe, Corina, Roman, C., Irimuş, I., Puiu, V., Zotic, V. (2010), Coordonate majore ale dezvoltării spaţiale durabile a Municipiului Zalău, în volumul Conferinţei Internaţionale Geografia în contextul dezvoltării contemporane cu tema Strategii de dezvoltare teritorială, 4-6 iunie 2009, Zalău, România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 
18
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), The Sistemic Location of Tourist Elements in the Integrated Spatial Planning. Case Study. The Outskirts of Bistriţa Municipality, in volumul dedicat „5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT 10): Editor Marilen Pirtea (2010), Selected Topics in Economy & Management Transformation, Vol. I, Published by WSEAS Press
 
19
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part I. Theoretical background, în Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2/2010
 
20
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part II. Practical Proposals, în Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2/ 2010
 
21
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), From Linear to Nodal Transport Infrastructure. Case Study: Maramureş County, Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Nr.1/2010, Cluj University Press
 
22
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2010), Functional Zoning of the City/Village Area and Its Contribution to the Sustainable Development of Settlements, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 1. Nr.2/2010, Cluj University Press
 
23
Pop, Ana-Maria, Puiu, V. (2010), Peculiarities of the New Architectural Interventions in Rural Area. Case Study: Trascău Depression, Alba Country, Romania. In in Journal of Settlements and Spatial Planning, No.1/2010, Cluj University Press, ISSN: 2069-3419, pp. 19-28
 
24
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), The „Holiday Village” Concept and Its Role in Tourism Planning, în International Journal of Energy and Environment, Issue 1, Volume 5, 2011, NAUN
 
25
Puiu, V., Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2011), Tourism Development and Geographic Landscapes. Case study: Azuga Town, in the proceedings of „The WSEAS 1st International Conference onTourism and Economic Development (TED ‘11): Editors: Mazilu Mirela, Sofonea L. A. (2011), Recent Researches in Tourism and Economic Development, WSEAS Press
 
26
Pop, Ana-Maria, Puiu, V. (2011), Martorii „verzi” ai culturii urbane, Oraşul, nr. 22, Anul V, Fundaţia culturală Carpatica, Cluj-Napoca, pp. 22-24
 
27
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), Food Security in Romania ant Its Social Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press.
 
28
Alexandru, Diana-Elena, Zotic, V., Puiu, V. (2011), Poverty in Romania. Causes and Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press
 
29
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2012), Holiday Villages in Romania. Typology and Premises for Development, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 3., Nr. 2/2012, Cluj University Press
 
30
Fonogea, S. F., Gligor, V., Puiu, V. (2012) Dinamica populatiei din bazinul hidrografic al Bistritei ardelene, în intervalul 1850-2010, Geographia Napocensis, Anul VI, Nr. 1/2012, pp 89-100.
 
31

Fonogea, S. F., Gligor, V., Boţan, C. N., Pavel, I. H., Horvath, Cs., Bolog Cristina, Puiu, V. (2014), Bistrita Ardeleana Catchment Area – Coordinates of Strategic Land Management, Studia Universitatis Babes-Bolyai Geographia, LIX, 2, 2014, pp. 203-212.