Cărți

 
1
Surd, V., Puiu, V., Zotic, V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-626-2
 
2
Fodorean, I., Man, T., Moldovan, C. (2008), Curs practic de cartografie şi GIS, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
[full text]
 
3
Cocean, P., Zotic, V., Puiu, V., Moldovan, C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-985-0
 
4

Ionescu-Heroiu, M., Neagu Marina, Țarălungă, N., Ortiz, P., Petrovici, N., Moldovan, C., Pănescu, E. (2013), Enhanced Spatial Planning as a Precondition for Sustainable Urban Development, The World Bank, Washington D.C., USA, 198 pages.

 
5
Ionescu-Heroiu, M., Neagu Marina, Burduja, S., Sandu, D., Moldovan, C., Man, T., Rusu, R. (2013), Growth Poles – The Next Phase, The World Bank, Washington D. C., USA, 224 pages.
 
6

Ionescu-Heroiu, M., Burduja, S., Sandu, D., Cojocaru, Ș., Blankespoor, B., Iorga Elena, Moretti, E., Moldovan, C., Man, T., Rusu, R., Van der Weide, R. (2013), Competitive Cities – Reshaping the Economic Geography of Romania, The World Bank, Washington D. C., USA, 247 pages.

 
7
Swinkels, R., Stănculescu Manuela Sofia, Anton Simona, Koo, B., Man, T., Moldovan, C. (2014), The Atlas of Urban Marginalized Areas in Romania, The World Bank, Washington D. C., USA, 313 pages.
 
8

Ionescu-Heroiu, M., Burduja, S., Cristea, M., Moldovan, C., Rusu, R., Man, T., China Andreea, Czapski, R., Nunez, A., Făgărășan Adina, Sandu, D., Todor, C., Tulea, M., Vințan Adina, Manea Maria-Magdalena, Călin Alexandra, Moț Manuela, Pintilii Silvia, Irimia Ioana, Franț Oana, Ghimbaș Izabela-Georgiana, Mijloc Loredana, Stan, A. (2015), Investment Guide for Water and Wastewater Projects / Ghid de Investiții pentru Proiecte de Apă și Apă Uzată, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 639 pages.

 
9

Ionescu-Heroiu, M., Burduja, S., Cristea, M., Moldovan, C., Rusu, R., Man, T., China Andreea, Czapski, R., Nunez, A.  (2015), Investment Guide for Local Projects: Communal Roads and Social Infrastructure/Ghid de Investiții pentru Proiecte Locale: Drumuri Comunale și Infrastructură Socială, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 763 pages.

 
10

Ionescu-Heroiu, M., Burduja, S., Cristea, M., Moldovan, C., Man, T., Rusu, R.,China Andreea, Sandu, D., Ciobanu, S. M., Czapski, R., Nunez, A., Vințan Adina, Moț Manuela, Manea Maria-Magdalena (2015), Investment Guide: County Roads / Ghid de Investiții: Drumuri Județene, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 501 pages.

 
11

Racoviceanu Sorina, Cristea, M., China Andreea, Sandu, D., Croitoru Adina, Moldovan, C., Man, T., Rusu, R., Iamandi Cătălina, Ciobanu, S., Ciucanu Ioana, Ionescu-Heroiu, M., Burduja, S., Vințan Adina, Cosma, F., Herbel Ioana, Rus, I. (2016), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 464 pages.

 

Capitole în cărți

 
1

Cocean, P. (coord.) (2011), Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova,  Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

[full text]
 
2
Cocean, P., Goncz Annamaria (coord.) (2012), Development Strategy of the Someș Catchment Area, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, Romania.
[full text]
 
3
Benedek, J., Man, T. (coord.) (2016), Analiza geografică a structurilor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Județul Mureș, Edit. Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978-973-595-965-4. Autori capitol: Man, T., Fodorean, I., Moldovan, C., Baza de date spațiale, pp. 305-315.
[full text]
 

Volume coordonate

 
1

Irimuş, I.A., Vescan, I., Fodorean, I., Moldovan, C.  (editors) (2010), Geografia în contextul dezvoltării contemporane. Strategii de dezvoltare teritorială,  Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.

[full text]
 

Articole

 
1
Mureşan, Alina, Moldovan, C. (2004), Determinări fizico-geografice şi antropice în organizarea spaţiului geografic în regiunea de bordură a Munţilor Apuseni cu Depresiunea Transilvaniei (sectorul Ampoi-Someşul Mic), în Geopraphy within the context of contemporary development, 12-14 septembrie 2003, pp. 319-328, ISBN 973-8387-16-7, Editor coordonator: Surdeanu, V., Cluj-Napoca, Romania.
[full text]
 
2
Rusu, R., Moldovan, C. (2004), Studiul geografic al Câmpiei Curticiului, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Geographia, XLIX, 2/2004, pp. 35 – 46, ISSN 1221-079X, Cluj-Napoca, Romania.
 
3
Surd, V., Moldovan, C. (2005), Tourist potential of Iara – Hăşdate Depression, Cluj County, Romania, în Contemporary trends in tourism, hotel management and gastronomy 2005, International scientific symposium – 29 September 2005, nr. 9/2005, pp. 28-30, ISSN 1450-6661, Novi Sad, Serbia and Montenegro.
[full text]
 
4
Baciu, N., Schuster, E., Stănescu, Carmen., Moldovan, C. (2006), A few habitational indicators used in defining of the rural space types in the Transylvanian Plain, Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie nr. 11, pp. 99-107, ISSN 1582-5167, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Romania.
[full text]
 
5
Moldovan, C., Rusu, R. (2007), Sălişte - a traditional village that dies in the shadow of a big city, Cluj-Napoca, publicat în volumul celei de a III-a Conferinţe Internaţionale “Rural space and local development”, 22 – 24 iunie 2006, Cluj-Napoca – Turda – Miceşti, Editori coordonatori Surd, V., Zotic, V., pp. 695-698, ISBN 978-973-610-581-4, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.
 
6
Cocean, P., Moldovan, C. (2007), Synthetical approach to the Romanian Tisa basin, în Romanian Review of Regional Studies – Journal of the Centre for Regional Geography, ISSN 1841-1576, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania.
 
7
Zotic, V., Puiu, V., Moldovan C. (2008), Spatial Organizing of Suburban Territories and Urban Development. Case Study: Bistriţa Municipality, Romania, în Geographica Timisensis, vol. 17, nr. 1-2/2008.
 
8
Fodorean, F., Irimuş, I. A., Fodorean, I., Moldovan, C. (2010), Culoarul Someşului Mic între Cluj-Napoca şi Dej în Epoca Romană. Valorificarea peisajului arheologic, în volumul Simpozionului Internaţional „Geografia în contextul dezvoltării contemporane” cu tema „Strategii de dezvoltare teritorială”, 4-6 iunie 2009, Zalău, România, pp. 361-373.
[full text]
 
9
Cacovean, H., Man, T., Fodorean, I., Moldovan, C. (2009), Land-Use Management using a soil survey geographic database for the Viisoara-Aiton hills (Transylvanian Plain-Romania), pg. 444-446, GVO, Ede, The Netherlands.
 
10
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan, C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part I. Theoretical background, în Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2/2010.
 
11
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan, C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureș County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part II. Practical Proposals, în Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2/ 2010.
 
12
Rusu, R., Man, T., Fodorean, I., Moldovan, C. (2010), The Analysis of Land Use Based on CORINE Land Cover in the Romanian Part of the Tisa Catchment Area, în Romanian Review of Regional Studies, vol. VI, nr. 2/2010, pp. 47-54, Cluj-Napoca, Romania.
 
13
Corpade, Ana-Maria, Corpade, C., Petrea, D., Ionescu, Claudia-Thora, Moldovan, C. (2012), Focus points for a sustainable mobility in Cluj-Napoca metropolitan area, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Geographya, no. 2/2012, pp. 203-210, Cluj-Napoca, Romania.
 
14
Corpade, Ana-Maria, Corpade, C., Petrea, D., Moldovan, C. (2012), Integrating environmental considerations into transportation planning through strategic environmental assessment, în Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 3 no. 2/2012, pp. 115-120, ISSN 2069-3419, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.
 
15
Rusu, R., Moldovan, C., Petrea, D. (2012), Premises for Shaping Metropolitan Areas in Romania, Romanian Review of Regional Geography, volume VIII, no. 2/2012. pp. 99-108, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.
 
16
Fodorean, F., Fodorean, I., Moldovan, C. (2013), Recreating the landscape of the former Roman Dacia using modern 19th century cartography, digital data and GIS, in e-Perimetron - International web journal on sciences and technologies affined to history of cartography and maps, vol. 8, nr. 1/2013, ISSN: 1790-3769.
 
17

Rusu, R., Man, T., Moldovan, C. (2013), “The Road Connectivity Index Applied to the Settlements of Banat Using GIS”, in Romanian Journal of Regional Studies, vol. IX, nr. 1/2013, pp. 117-124, ISSN 1841-1576, Edit. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.

 
18

Rusu, R., Man, T., Moldovan, C. (2013), “The GIS-Based Road Distance and Time Connectivity Index of the Settlements within the West Region of Romania” in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, no. 1/2013, pp. 141-150, ISSN 2065-9571, Cluj-Napoca, Romania.

 
19
Corpade, C., Man, T., Petrea, D., Corpade, Ana-Maria, Moldovan, C. (2014), „Changes in landscape structure induced by transportation projects in Cluj-Napoca periurban area usig GIS”, in Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, November 2014, vol. 9, no. 4, p. 177-184.
 
20
Man, T., Rusu, R., Moldovan, C., Ionescu-Heroiu, M., Moldovan Nona-Sonia, Hărănguș Iulia (2015), Spatial Impact of the Road Infrastructure Development in Romania. An Accessibility Approach, Romanian Review of Regional Studies, p. 101-112.
 
21
Rusu, R., Man, T., Moldovan, C. (2015), Marginal Areas of the Romanian Banat, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Geographia, LX, no. 2/2015, pp. 153-162, ISSN 1221-079X, Cluj-Napoca, Romania.