play/stop

 

Articole

 
1.
Mitran, Cristina Monica, Nicoară, Veronica (2006), Eficenţa utilizării tehnologiei GIS în elaborarea strategiilor de dezvoltare regională. Studiu de caz: Regiunea de Dezvoltare Centru, în Geographia technica, Cluj University Press, No.1, p. 127-132, ISSN: 1842-5135
[full text]
 
2.
Nicoară, Veronica (2006), Utilizarea tehnologiei GIS în predarea Geografiei şi eficenţa acestei metode în îmbunătăţirea performanţei şcolare în învăţământul liceal, Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, Volumul 1, Editura Clusim, Cluj Napoca, p. 327-338, ISBN: 973-555-506-9
[full text]
 
3.
Muntean, M., Nicoară, Veronica (2007), Învăţarea interactivă cu ajutorul calculatorului în lecţiile de geografie, Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, Volumul 3, Editura Clusim, Cluj-Napoca, p. 335-341, ISBN: 978-973-555-505-4, ISBN 978-973-555-537-5
[full text]
 
4.
Branişte Simona, Nicoară, Veronica (2007), Disparity Analysis in the Vinţu de Jos Commune, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale “Rural Space and Local Development”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-581-4
 
5.
Muntean, M., Nicoară, Veronica (2007), Le potentiel touristique de la commune d’Arieşeni, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale “Rural Space and Local Development”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p.249-256, ISBN: 978-973-610-581-4
 
6.
Muntean, M., Constantin, Veronica (2008), Oraşul Zlatna în contextul regenerării urbane, PANGEEA, Numărul 8, Editura AETERNITAS, Alba Iulia, p. 45- 52, ISSN 1841-1517
[full text]
 
7.
Muntean, M., Muntean, Ioana Maria, Constantin, Veonica (2009), Privire comparativă între peisajul agricol din 1989 şi cel din 2010 în Dealul Bilag şi Culoarul Oiejdea – Şard, PANGEEA, Numărul 9, Editura AETERNITAS, Alba Iulia, p. 60-69, ISSN 1841-1517
[full text]
 
8.
Muntean, M., Constantin, Veronica (2009), Riscurile geografice ale aşezărilor din arealele miniere, GEIS, Referate şi Comunicări de Geografie, Volumul XIII, Editura Casa Corpului Didactic, Deva, p.103-112, ISSN – 1841-9941
[full text]
 
9.
Constantin, Veronica, Muntean, M., Muntean, Oana (2010), Actualitate şi perspectivă în organizarea şi amenajarea spaţiului urban al municipiului Alba Iulia, Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, Volumul 9, Presa Universitară Clujeană, p. 422-528, ISBN:978-973-595-168-9
[full text]
 
10.
Surd, V., Constantin, Veronica (2010), Planning and Regional Sustainable Develppment Concept Based on the Use of Geospatial Solution from the perspective of Macrostrategical Approaches, Selected Topics in Economy & Management Trasformation, Volume 1, 5th WSEAS Internacional Conference on Economy and Management Transformation (EMT'10), ISSN:1792-5983, ISBN:978-960-474-240-0, pag 44-52, publised by WSEAS Press
 
11.
Ştefănescu, Lucrina, Constantin, Veronica, Surd, V., Ozunu, A., Vlad, Ş. N. (2011), Assessment of soil errosion potential by the USLE Method in Roşia Montana mining area and associated NATECH events, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Volume 6, 2011, Number 1
[full text]
 
12.
Surd, V., Constantin, Veronica, Kantor, Camelia-Maria (2011), Strategic vision and concept of regional planning and sustainable development in Romania based on the use of geospatial solutions, International Journal of Energy and Environment, Issue 1, Vol. 5
 
13.
Surd, V., Iuga, I., Constantin Veronica (2011), Tourist Organization of Space in the Eastern Carpathians – The Northern Group, The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010, Elsevier and Science Direct
[full text]