Cărți

 
1
Alexandru, Diana-Elena (2009), Modificări structurale ale spaţiului rural din România ca urmare a implementării programului cu finanţare europeană SAPARD, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-954-6
 

Articole

 
1
Surd, V., Alexandru, Diana-Elena (2006), Ţăranu Week-end House – A Modern Model of Tourist Facility in Romania, In Savremene Tendencije U Turizmu Hotelijerstvu I Gastronomiji, Novi Sad, ISSN: 1450-6661, p. 151-154
 
2
Pop, Ana-Maria, Alexandru, Diana-Elena (2007), Utilizarea analizei chorematice în predarea unei lecţii, în Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, vol. 3, ISBN: 978-973-555-505-4, p. 176-183
 
3
Alexandru, Diana-Elena (2007), Regional Development Policies in Romania. Realities and Facts, in GlobalChanges and Problems. Theory and Practice. Papers of the Fourth International Conference, 20-22 April 2007, Sofia, Bulgaria, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, ISBN: 978-954-2695-3, p. 271-275
 
4
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2007), Some Particularities of the Natural Organization of the Romanian Mountain Space and Its Implications in the Mountain Rural Economy, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-581-4, pp. 437-450
 
5
Surd, V., Alexandru, Diana-Elena (2007), The Romanian Village on the Verge of European Integration, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale “Rural Space and Local Development”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-581-4, pp. 1-4
 
6
Alexandru, Diana-Elena (2007), The SAPARD Programme for Rural Development in Romania, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-581-4, p. 658-664
 
7
Alexandru, Diana-Elena (2007), The EU Common Policies for Rural Development as Applied to the Romanian Rural Space, în volumul celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale Rural Space and Local Development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-581-4, p. 199-202
 
8
Alexandru, Diana-Elena (2007), Social and Economical Components – Factors that Individualize North-East Region of Romania, în volumul Prvi Congres Srpski Geografa Beograd, 2007, Zbornik Radova Kniga 3, ISBN: 978-86-82751-20-5, pp. 1025 - 1032
 
9
Alexandru, Diana-Elena (2008), Programul SAPARD şi dezvoltarea rurală, în Geographia Napocensis, An II, nr. 2, Academia Română – Filiala Cluj, Colectivul de Geografie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ISSN 1843-5920, pp. 107-116
 
10
Alexandru, Diana-Elena, Matei, Liliana (2008), Fenomenul turistic în învăţământul preuniversitar, în Lucrările Congresului anual al Societăţii de Geografie din România, Cluj-Napoca, 1-2 iunie 2007, sub genericul “Geografia în contextul dezvoltării europene contemporane”, cu tema “Turismul şi dezvoltarea durabilă” Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 345-350
 
11
Alexandru, Diana-Elena, Mathe, Laura (2008), Contributions of SAPARD Programme to the Tourist Arrangements of Alba and Hunedoara Counties, Electronic edition in Proceedings of The Second International Conference on Commerce, April 7-8, Editors: Constantin Bob, Doru Pleşa, Academy of Economic Studies, Faculty of Commerce, Bucharest, ISBN: 978-606-505-046-4, p. 1-10
 
12
Pop, Ana-Maria, Alexandru, Diana-Elena (2008), Internetul – alternativă “bibliografică” a lecţiilor de geografie? în Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, vol. 6, pp. 38-45
 
13
Alexandru, Diana-Elena (2008), Situations of Learning Geography through Active Methods and Techniques. În Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedagogia nr. 1/2008
 
14
Alexandru, Diana-Elena (2008), Infrastructura tehnică locală – prioritate în programele de asistenţă comunitară, în volumul Simpozionului Internaţional „Challenges of European Integration”,Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, Editura Risoprint, ISBN: 978-973-751-893-4, pp.445-453
 
15
Alexandru, Diana-Elena (2008), Resursa umană – factor decisiv al dezvoltării rurale. Studiu comparativ al Regiunii de Dezvoltare Centru, în volumul Simpozionului Internaţional „Challenges of EuropeanIntegration”, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, Editura Risoprint, ISBN: 978-973-751-893-4, pp. 568-576
 
16
Alexandru, Diana-Elena (2008), Socio-Economic Changes Induced by the SAPARD Rural Development Programme in Suceava County, în Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 28/2008, Iaşi, ISSN: 1222-989X, pp. 169-177
 
17
Alexandru, Diana-Elena (2008), The SAPARD Programme. Delocalization of Alimentary Industry in Romania, (abstract) în volumul de abstracte al The 31st International Geographical Congres „Building Together our Territories”, Tunis, Tunisia, August, 12-15 2008, pp. 20-21
 
18
Alexandru, Diana-Elena (2008), The Socio-Economic Impact of the SAPARD Programme Implementation in Hunedoara County, în Geographica Timisensis, vol. 17, nr. 1-2/2008, ISSN: 1224-0079, pp. 181-192
 
19
Pop, Ana Maria, Alexandru, Diana-Elena (2009), Interdisciplinaritatea în cercetarea geografică, în volumul Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography, vol. 7, Presa Universitară Clujeană, Editori: Dulamă Maria Eliza, Bucilă Florin, Ilovan Oana-Ramona, pp. 15-22
 
20
Alexandru, Diana-Elena (2009), The Development of Rural Tourism through the SAPARD Programme. A Theoretical View, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia, nr. 1/2009, pp. 191 – 200
 
21
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2009), Agriculture Reconstruction in the Suburban Areas of Bistriţa Municipality. The International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUMAGRICULTURE”, North America, oct. 2009. Printed in Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, section Agriculture, Volume 66, Issue 1/2009, Printed by AcademicPres, ISSN 1843-5246, pp. 208-215
 
22
Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V., Zotic, V. (2009), Developing rural tourism through the European funds, in Sustainable Mountain Tourism – Local Responses for Global Changes, Editura Universitaria, Craiova, ISBN: 978-606-510-622-2, pp. 7-15
 
23
Alexandru, Diana-Elena (2010), Criterii de eligibilitate şi oportunităţi de angrenare a resurselor umane în dezvoltarea spaţiului rural prin Programul European SAPARD, în volumul Conferinţei Internaţionale „Evoluţia demografică şi politica securităţii demografice”, Editura ASEM, Chişinău, ISBN: 978-9975-75-513-9, pp. 272-282
 
24
Alexandru, Diana-Elena, Zotic, V. (2010), A Geographical Perspective on SAPARD Programme. Financial Absorption and its Influence on Rural Development in Romania. The International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”, North America, sep. 2010. Printed in Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, section Horticulture, Volume 67, Issue 2/2010, Printed by Academic Pres, ISSN: 1843-5254, pp. 11-18
 
25
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan, C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureş County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part I. Theoretical background. în Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2, ISSN: 1224-0079, pp. 221-235
 
26
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena, Moldovan, C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureş County to Reduce Territorial Disparities at Mesoscale and Microscale. Part II. Practical Proposals. În Geographica Timisiensis, vol. 19, nr. 2, ISSN: 1224-0079, pp. 237-255
 
27
Dulamă, Maria Eliza, Alexandru, Diana-Elena (2010), Analysis and assessment of students’ competency to explain geographical processes, FachPortal Paedagogik, Acta Didactica Napocensia, vol. 3. nr.1/2010, ISSN: 2065-1430, pp. 49-68
 
28
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), The Sistemic Location of Tourist Elements in the Integrated Spatial Planning. Case Study. The Outskirts of Bistriţa Municipality, in the volumededicated to „The 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT 10): Editor Marilen Pirtea (2010), Selected Topics in Economy & Management Transformation, Vol. 1, WSEAS Press ISBN: 978-960-474-240-0; ISSN: 1792-5983, pp. 21-26
 
29
Dulamă, Maria Eliza, Alexandru, Diana-Elena, Vanea, Cornelia (2010), Study on the design creativity of preschool children, DOAJ Database, Fachportal Paedagogic, Genamics Journal Seek, ICAAP Journal Database, Index Copernicus, Math Educ, Socolar, Acta Didactica Napocensia vol. 3. nr. 4/2010, ISSN: 2065-1430, pp. 20-32
 
30
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2010), From Linear to Nodal Transport Infrastructure. Case Study: Maramureş County, Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 1, Nr.1/2010, Cluj University Press, ISSN: 2069-3419, pp. 93-102
 
31
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2010), Functional Zoning of the City/Village Area and Its Contribution to the Sustainable Development of Settlements, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 1, Nr. 2/2010, Cluj University Press, ISSN: 2248-2499, pp. 181-189. ISSN-L: 2069-3419
 
32
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), The „Holiday Village” Concept and Its Role in Tourism Planning, International Journal of Energy and Environment, Published by NAUN, ISSN: 1109-9577, Issue 1, Volume 5, 2011, pp. 132-141
 
33
Puiu, V., Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2011), Tourism Development and Geographic Landscapes. Case study: Azuga Town, in the proceedings of „The WSEAS 1st International Conference onTourism and Economic Development (TED ‘11): Editors: Mazilu Mirela, Sofonea L. A. (2011), Recent Researches in Tourism and Economic Development, WSEAS Press, ISBN: 978-1-61804-043-5; pp.286-291
 
34
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Puiu, V. (2011), Food Security in Romania ant Its Social Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press, Editor Slaveykov Petar, pp. 78-85
 
35
Alexandru, Diana-Elena, Zotic, V., Puiu, V. (2011), Poverty in Romania. Causes and Effects, in Proceedings of the Seventh International Conference Security in the Age of Global Changes, 15-16 April 2011, Sofia, Bulgaria, “St. Kliment Ohridsky” University Press, Editor Slaveykov Petar, pp. 53-59
 
36
Zotic, V., Puiu, V., Alexandru, Diana-Elena (2012), Holiday Villages in Romania. Tipology and Premises for Development, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 3, Nr. 2/2012, Cluj University Press, ISSN: 2248-2499, pp. 187-197. ISSN-L: 2069-3419
 
37
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2013), Debate on the Presence/Absence of the Vitruvian Triad in the Current Architecture and Urban Design, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 4. Nr. 1/2013, Cluj University Press
 
38
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Dezsi, Șt. (2014), Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, in Proceedings of the Belgrade International Tourism Conference (BITCO, 2014), 27-29 March, 2014, Belgrade, Serbia, Publisher College of Tourism, Editor Milan Skakun, pp. 79-97, ISBN 978-86-82371-66-3.
 
39
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena, Scridon, Ioana (2014), Insights into the Romanian Agricultural Post-Socialist Transition to Sustainability on the European Open Market, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 5., No. 2/2014, Cluj University Press, ISSN: 2248-2499, pp. 139-163. ISSN-L: 2069-3419.
 
40
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2015), Self-Organization of Geosystems. Is There and to What Extent?, in Proceedings of the International Conference GEOBALCANICA 2015, June 5-7, 2015, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 177-185.
 
41
Zotic, V., Alexandru, Diana-Elena (2015), On the Relationship between Geosystemic Self-Organization and Spatial Planning, in Proceedings of the International Conference GEOBALCANICA 2015, June 5-7, 2015, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 186-195.
 
42

Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), Operational Structures in Urban and Rural Strategic Development, in Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 6, no. 2/2015 pp. 107-120.

 
43

Pop, P. Grigor,   Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), The Romanian Population by Gender and Age Groups in 2011, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, vol. 60, no. 1/2015, pp. 5-26.

 
44
Pop, P. Grigor, Zotic, V., Alexandru Diana-Elena (2015), Ethnicity from Spatial Centrality to Peripherality. The Case of Cluj County, Romania, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, no. 4/2015 pp. 219-230.
 
45
Zotic, V., Alexandru Diana-Elena, Iacobiniuc Laura-Maria (2016), The Loss of Villages in Romania after 1990, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, vol. 61, no. 2/2016, pp. 101-136.